Συγκέντρωση στελεχών Δήμου Βόλβης στο Σταυρό

Συγκέντρωση στελεχών Δήμου Βόλβης στο Σταυρό Κύριο

Συγκέντρωση στελεχών Δήμου Βόλβης στο Σταυρό, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018