Πολιτιστικές εκδηλώσεις "Ιώνια 2018" στα Διαβατά

Πολιτιστικές εκδηλώσεις "Ιώνια 2018" στα Διαβατά Κύριο

Πολιτιστικές εκδηλώσεις "Ιώνια 2018" στα Διαβατά, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018