21α Κοσμοσωτήρια στο Φράγμα της Θέρμης από το Σύλλογο Μανδριτσιωτών-Θρακιωτών

21α Κοσμοσωτήρια στο Φράγμα της Θέρμης από το Σύλλογο Μανδριτσιωτών-Θρακιωτών Κύριο

21α Κοσμοσωτήρια στο Φράγμα της Θέρμης, που διοργανώθηκαν από τον Σύλλογο Μανδριτσιωτών και Θρακιωτών Θέρμης το Σάββατο 08 Σεπτεμβρίου 2018