Περιφορά εικόνας Παναγίας Κοσμοσωτήριας στη Θέρμη

Περιφορά εικόνας Παναγίας Κοσμοσωτήριας στη Θέρμη Κύριο

Περιφορά εικόνας της Παναγίας Κοσμοσωτήριας στη Θέρμη, που τελέστηκε την Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 2018