Μάλγαρα - περιφορά εικόνας Γεννήσεως της Θεοτόκου

Μάλγαρα - περιφορά εικόνας Γεννήσεως της Θεοτόκου Κύριο

Περιφορά εικόνας Γεννήσεως της Θεοτόκου στα Μάλγαρα, την Παρασκευή 07 Σεπτεμβρίου 2018