Γιορτή σταφυλιού στο Νέο Ρύσιο

Γιορτή σταφυλιού στο Νέο Ρύσιο Κύριο

Γιορτή Σταφυλίου στο Νέο Ρύσιο, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 01 Σεπτεμβρίου 2018