Γιορτή σταφυλιού στο Κάτω Σχολάρι

Γιορτή σταφυλιού στο Κάτω Σχολάρι Κύριο

Γιορτή σταφυλιού στο Κάτω Σχολάρι, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Αυγούστου 2018