Βρυξέλλες-Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Βρυξέλλες-Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό Κύριο

Βρυξέλλες-Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, που συνεδρίασε την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018