8ο Πανελλήνιο αντάμωμα ανατολικορωμυλιωτών και βορειοθρακιωτών στη Θέρμη

8ο Πανελλήνιο αντάμωμα ανατολικορωμυλιωτών και βορειοθρακιωτών στη Θέρμη Κύριο

Στο 8ο Πανελλήνιο αντάμωμα ανατολικορωμυλιωτών και βορειοθρακιωτών στη Θέρμη, την Παρασκευή 06 Ιουλίου 2018