Αναβίωση εθίμου "Τζαμάλα" στη Χαλάστρα

Αναβίωση εθίμου "Τζαμάλα" στη Χαλάστρα Κύριο

Αναβίωση εθίμου "Τζαμάλα" στη Χαλάστρα, την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018