Αναβίωση εθίμου "Τσάλμα" στο Ασβεστοχώρι

Αναβίωση εθίμου "Τσάλμα" στο Ασβεστοχώρι Κύριο

Αναβίωση του εθίμου "Τσάλμα" στο Ασβεστοχώρι, την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018