Εκδήλωση με θέμα: "Η αλιεία και η μυδοκαλλιέργεια ως αιχμή του δόρατος της ελληνικής οικονομίας"

Εκδήλωση με θέμα: "Η αλιεία και η μυδοκαλλιέργεια ως αιχμή του δόρατος της ελληνικής οικονομίας" Κύριο

Εκδήλωση που διοργάνωσε το πολιτικό γραφείου του κ. Θεόδωρου Καράογλου στη Χαλάστρα, με τίτλο: "Η αλιεία και η μυδοκαλλιέργεια ως αιχμή του δόρατος της ελληνικής οικονομίας", που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018