Νότια Κορέα-Επίσκεψη στο κοινοβούλιο της χώρας

Νότια Κορέα-Επίσκεψη στο κοινοβούλιο της χώρας Κύριο

Επίσκεψη στο Κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας στις 04 Ιουνίου 2018