Ετήσια Έκθεση 2017-2018 των ΚΕΝΑΠ-ΓΣΕΕ για τα άτομα με αναπηρία στο μουσείο της Ακρόπολης

Ετήσια Έκθεση 2017-2018 των ΚΕΝΑΠ-ΓΣΕΕ για τα άτομα με αναπηρία στο μουσείο της Ακρόπολης Κύριο

Παρουσίαση ετήσιας έκθεσης 2017-2018 των ΚΕΝΑΠ-ΓΣΕΕ για τα άτομα με αναπηρία, που πραγματοποιήθηκε στο μουσείο της Ακρόπολης την Τρίτη 15 Μαΐου 2018