Περιφορά εικόνας Αγίου Γεωργίου στο Καλοχώρι

Περιφορά εικόνας Αγίου Γεωργίου στο Καλοχώρι Κύριο

Περιφορά εικόνας Αγίου Γεωργίου στο Καλοχώρι, την Κυριακή 22 Απριλίου 2018