Περιφορά εικόνας Αγίου Λαζάρου στο χωριό Ευαγγελισμός του Λαγκαδά

Περιφορά εικόνας Αγίου Λαζάρου στο χωριό Ευαγγελισμός του Λαγκαδά Κύριο

Περιφορά εικόνας Αγίου Λαζάρου στο χωριό Ευαγγελισμός του Λαγκαδά, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018