Βράβευση αριστούχων μαθητών και εισακτέων στα ΑΕΙ-ΤΕΙ από το Δήμο Δέλτα

Βράβευση αριστούχων μαθητών και εισακτέων στα ΑΕΙ-ΤΕΙ από το Δήμο Δέλτα Κύριο

Βράβευση αριστούχων μαθητών και επιτυχόντων εισακτέων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ από οικογένειες του δήμου Δέλτα, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018