Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Ζαγκλιβέρι για να μην κλείσει το υποκατάστημα της τράπεζας Πειραιώς

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Ζαγκλιβέρι για να μην κλείσει το υποκατάστημα της τράπεζας Πειραιώς Κύριο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Ζαγκλιβέρι για να μην κλείσει το υποκατάστημα της τράπεζας Πειραιώς, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018