Κοπή βασιλόπιτας με τους συνεργάτες του πολιτικού γραφείου

Κοπή βασιλόπιτας με τους συνεργάτες του πολιτικού γραφείου Κύριο

Κοπή βασιλόπιτας με τους συνεργάτες του πολιτικού γραφείου, την Πέμπτη 04 Ιανουαρίου 2018