Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για την ελληνικότητα της Μακεδονίας

Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για την ελληνικότητα της Μακεδονίας Κύριο

Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στο Λευκό Πύργο την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018