Αναβίωση εθίμου Αράπηδων στον Προφήτη Θεσσαλονίκης

Αναβίωση εθίμου Αράπηδων στον Προφήτη Θεσσαλονίκης Κύριο

Αναβίωση εθίμου Αράπηδων στον Προφήτη Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 06 Ιανουαρίου 2018