Εκκλησιασμός στη Χαλάστρα (31-12-2017)

Εκκλησιασμός στη Χαλάστρα (31-12-2017) Κύριο

Εκκλησιασμός στη Χαλάστρα την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017