Εκδήλωση στο Ζαγκλιβέρι στη μνήμη του π. Αναστάσιου Θεολόγου

Εκδήλωση στο Ζαγκλιβέρι στη μνήμη του π. Αναστάσιου Θεολόγου Κύριο

Εκδήλωση στο Ζαγκλιβέρι στη μνήμη του π. Αναστάσιου Θεολόγου, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017