10ο Διεθνές Συνέδριο Πολυτέκνων στη Θεσσαλονίκη

10ο Διεθνές Συνέδριο Πολυτέκνων στη Θεσσαλονίκη Κύριο

10ο Διεθνές συνέδριο πολυτέκνων που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 07 Οκτωβρίου 2017