Μνημόσυνο Θανάση Ζαφειρίου

Μνημόσυνο Θανάση Ζαφειρίου Κύριο

Μνημόσυνο υπέρ του ήρωα Θανάση Ζαφειρίου, που τελέστηκε την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017