Κουρμπάνι Προφήτη Ηλία στα Πετροκέρασα

Κουρμπάνι Προφήτη Ηλία στα Πετροκέρασα Κύριο

Κουρμπάνι Προφήτη Ηλία στα Πετροκέρασα την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017