Συνεδριάσεις Τομέα Εργασίας ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα (Μάιος-Ιούνιος 2017)

Συνεδριάσεις Τομέα Εργασίας ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα (Μάιος-Ιούνιος 2017) Κύριο

Από την πρώτη ημέρα που ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, μου ανέθεσε το χαρτοφυλάκιο του Αναπληρωτή Τομεάρχη Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προχώρησα στην άμεση συγκρότηση δυο ομάδων εργασίας (Πολιτικές Απασχόλησης-Εργασιακές Σχέσεις και Κοινωνική Ασφάλιση-Κοινωνική Πρόνοια) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Σε αυτές συμμετέχουν συνολικά 45 και 50 μέλη αντίστοιχα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, υπό τον συντονισμό έμπειρων πολιτικών στελεχών, όπως ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, πολιτευτής Α΄ Περιφ. Θεσσαλονίκης της ΝΔ κ. Παναγιώτης Κοκκόρης, ο πρώην Διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου, η δικηγόρος και πολιτεύτρια Α΄ Περιφ. Θεσσαλονίκης της ΝΔ κα. Άννα Ευθυμίου και ο δικηγόρος εργατολόγος κ. Γιάννης Καρούζος.
Μέχρι σήμερα οι δυο ομάδες εργασίας έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 13 συνεδριάσεις (7 στην Αθήνα και 6 στη Θεσσαλονίκη), με το επίκεντρο της προσοχής να στρέφεται στις μεγάλες εργασιακές και συνταξιοδοτικές ανατροπές που συντελούνται, καθώς και στις βίαιες μεταβολές στα δικαιώματα εργαζομένων και συνταξιούχων.
Η καταπολέμηση της ανεργίας νέων ηλικίας 18 έως 24 χρόνων, η στήριξη ανέργων άνω των 55 χρόνων και ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης, η μέριμνα για περιοχές όπου καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας όπως ο Άξονας της Εγνατίας Οδού, δηλαδή την Κεντρική-Δυτική-Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, τα κίνητρα σε επιχειρήσεις για δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας, η επαγγελματική κατάρτιση και η δια βίου μάθηση, τα προγράμματα απασχόλησης για άτομα υψηλών επαγγελματικών προσόντων, ο εκσυγχρονισμός του συνδικαλιστικού νόμου, η πάταξη της αδήλωτης εργασίας και η μείωση του εργοδοτικού-ασφαλιστικού κόστους εργασίας είναι ορισμένα από τα ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο των συνεδριάσεων και για τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί σχετικές προτάσεις.
Οι προτάσεις βρίσκονται πλέον στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας προκειμένου να διαμορφωθεί το ενιαίο πλαίσιο που θα κατατεθεί στα αρμόδια κομματικά όργανα.