Εκδήλωση μνήμης στο Λαχανά για τη μάχη Κιλκίς-Λαχανά

Εκδήλωση μνήμης στο Λαχανά για τη μάχη Κιλκίς-Λαχανά Κύριο

Εκδήλωση μνήμης στο Λαχανά για τη συμπλήρωση 104 χρόνων από τη λήξη της τριήμερης μάχης Κιλκίς-Λαχανά (21-06-2017)