Φωτογραφίες από την εκδήλωση "40 χρόνια Νέα Δημοκρατία"

Φωτογραφίες από την εκδήλωση "40 χρόνια Νέα Δημοκρατία"

Φωτογραφίες από την εκδήλωση

H έκθεση φωτογραφίας

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από το επετειακό video.