Ορκωμοσίες νέων Δημοτικών Αρχών Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

Ορκωμοσίες νέων Δημοτικών Αρχών Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης Κύριο

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις ορκωμοσίες των νέων Δημοτικών Αρχών της περιοχής Β' Θεσσαλονίκης