Φωτογραφίες από την τελετή Αποκαλυπτηρίων Ηρώου Πεσόντων Καψόχωρας

Φωτογραφίες από την τελετή Αποκαλυπτηρίων Ηρώου Πεσόντων Καψόχωρας