Φωτογραφίες από την τριμερή σύσκεψη των ΥΠΕΞ Ελλάδας-Βουλγαρίας και Ρουμανίας στο πλαίσιο της Ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε. (7.5.2014)

Φωτογραφίες από την τριμερή σύσκεψη των ΥΠΕΞ Ελλάδας-Βουλγαρίας και Ρουμανίας στο πλαίσιο της Ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε. (7.5.2014) Κύριο