Επίσκεψη Θ. Καράογλου στη Χαλκιδική, Σάββατο 28 Μαΐου 2011

Επίσκεψη Θ. Καράογλου στη Χαλκιδική, Σάββατο 28 Μαΐου 2011