Εκδήλωση "Η ελληνική κρίση σε νέα φάση", ομιλητής Θ. Καράογλου, διοργάνωση εφημερίδα "Free Sunday", Σάββατο 21 Μαΐου 2011

Εκδήλωση "Η ελληνική κρίση σε νέα φάση", ομιλητής Θ. Καράογλου, διοργάνωση εφημερίδα "Free Sunday", Σάββατο 21 Μαΐου 2011