Ίδρυση εσπερινού ΕΠΑΛ στον Δήμο Λαγκαδά του Ν. Θεσσαλονίκης

Ίδρυση εσπερινού ΕΠΑΛ στον Δήμο Λαγκαδά του Ν. Θεσσαλονίκης Κύριο

Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 7596

Προς Υπουργό
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Ίδρυση εσπερινού ΕΠΑΛ στον Δήμο Λαγκαδά του Ν. Θεσσαλονίκης»

Στον Δήμο Λαγκαδά από το 2014 λειτουργεί Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δίνοντας τη δυνατότητα σε ενήλικες που το επιθυμούν να φοιτήσουν και να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου. Ωστόσο, σε αυτήν την προσπάθεια που καταβάλλουν συμπολίτες μας, δεν υπάρχει η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Προκειμένου στη συνέχεια να φοιτήσουν στο λύκειο και να αποκτήσουν κάποια ειδικότητα Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) θα πρέπει να μετακινούνται καθημερινά στη Θεσσαλονίκη.
Καθώς πρόκειται για ενήλικες, εργαζόμενους με οικογενειακές υποχρεώσεις η καθημερινή μετακίνηση προς και από τη Θεσσαλονίκη, ειδικά εν μέσω οικονομικής κρίσης καθίσταται απαγορευτική για ανθρώπους που αναζητούν μία δεύτερη καλύτερη ευκαιρία.
Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη έκταση του Δήμου Λαγκαδά, αλλά και το γεγονός ότι στην πόλη του Λαγκαδά είναι πιο εύκολη η πρόσβαση και για τους πολίτες όμορων δήμων, όπως ο Δήμος Βόλβης, η λειτουργία ενός εσπερινού ΕΠΑΛ θα διευκόλυνε μεγάλο αριθμό πολιτών και υποψήφιων σπουδαστών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή τον απαραίτητο χρόνο για να μετακινούνται καθημερινά στη Θεσσαλονίκη.
Σε επίπεδο υποδομών υπάρχει η δυνατότητα το εσπερινό ΕΠΑΛ να στεγαστεί και να λειτουργήσει στο κτίριο που λειτουργεί το ημερήσιο ΕΠΑΛ. Μάλιστα από την πλευρά των υποψήφιων σπουδαστών το κλίμα είναι τόσο ώριμο, που υπάρχουν ήδη προτάσεις για τους τομείς φοίτησης, με προτεραιότητα στους τομείς της υγείας και της πρόνοιας, αλλά και της διοίκησης και οικονομίας.
Η ίδρυση και λειτουργία του εσπερινού ΕΠΑΛ θα συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση των δομών εκπαίδευσης στον Δήμο Λαγκαδά, ενώ παράλληλα θα εξυπηρετεί και κατοίκους όμορων Δήμων.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Προβλέπεται το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει στην ίδρυση εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου στον Δήμο Λαγκαδά, ώστε να δοθεί μία δεύτερη ευκαιρία σε πολλούς δημότες να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να αποκτήσουν μία επαγγελματική ειδικότητα και να αναζητήσουν καλύτερες προοπτικές εργασίας;