Η Κυβέρνηση ασκεί αντικαπνιστική πολιτική μόνο στα χαρτιά

Η Κυβέρνηση ασκεί αντικαπνιστική πολιτική μόνο στα χαρτιά Κύριο

Θεσσαλονίκη, 13 Ιουνίου 2018

Αρ. Πρωτ.:6825/13.06.2018

Προς Υπουργό Υγείας

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Η Κυβέρνηση ασκεί αντικαπνιστική πολιτική μόνο στα χαρτιά»

Χωρίς τέλος φαίνεται να είναι τα παράδοξα που συμβαίνουν στη χώρα μας και σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου και την προώθηση ενός πιο υγιεινού και άκαπνου τρόπου ζωής.
Τη στιγμή που σε όλον τον ανεπτυγμένο και δυτικό κόσμο ισχύει ο αντικαπνιστικός νόμος, γίνονται καμπάνιες ενημέρωσης και προώθησης ενός άκαπνου τρόπου ζωής, στην Ελλάδα της διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όχι μόνο δεν εφαρμόζεται ο νόμος σε δημόσιους χώρους, όπου είναι ρητή η απαγόρευση του τσιγάρου, αλλά οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης αντί να δίνουν θεσμικά το καλό παράδειγμα δεν διστάζουν να καπνίζουν δημοσίως, ακόμα και σε χώρους με ρητή απαγόρευση του καπνίσματος.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το ίδιο το Υπουργείο Υγείας αναλώνεται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και εξαντλεί την αντικαπνιστική του πολιτική στην αποστολή διευκρινιστικών εγκυκλίων για τις διαφημίσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο αναφορικά με την προώθηση και προβολή των προϊόντων καπνού και του ηλεκτρονικού τσιγάρου.
Πιο συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας έκρινε ότι η ΚΥΑ Υ1/Γ.Π. οικ. 81348/2005 (ΦΕΚ 10175/ τ. Β/ 2005) «Διαφήμιση και χορηγία προϊόντων καπνού σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/33/ ΕΚ (152/20.06.2003) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» χρήζει περαιτέρω διευκρινήσεων και επεξηγήσεων.
Τα ζητήματα που προκύπτουν είναι πολλαπλά με πρώτο και κύριο τη μη εφαρμογή στην πράξη του αντικαπνιστικού νόμου, που αποτελεί και καταπάτηση του δικαιώματος στη δημόσια υγεία όλων των πολιτών, και κυρίως των ευπαθών ομάδων, όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι εγκυμονούσες, αλλά και άνθρωποι με προβλήματα υγείας.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Ποιες είναι οι ενέργειες που κάνει το αρμόδιο Υπουργείο για να προωθήσει την αντικαπνιστική καμπάνια και την ουσιαστική εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου σε δημόσιους χώρους;

-Με ποιους τρόπους εποπτεύει το αρμόδιο Υπουργείο εάν εφαρμόζεται στην πράξη ο αντικαπνιστικός νόμος στους χώρους του ίδιου του Υπουργείου, τους εποπτευόμενους φορείς, τα δημόσια νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας σε όλη την επικράτεια;

-Έχει στατιστικά στοιχεία στη διάθεσή του του αρμόδιο Υπουργείο που να καταδεικνύει εάν έχει υπάρξει μείωση στον αριθμό των καπνιστών στη χώρα μας, σε ποια ηλικία ξεκινούν το κάπνισμα, τις επιπτώσεις στην υγεία, προκειμένου να μελετηθεί εάν υπάρχει ανταπόκριση στις μέχρι τώρα ενέργειες αντικαπνιστικής πολιτικής και ποια σημεία χρήζουν βελτιώσεων;