Απουσία θεσμικού πλαισίου για την αποθήκευση πράσινης ενέργειας

Απουσία θεσμικού πλαισίου για την αποθήκευση πράσινης ενέργειας Κύριο

Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 6759

Προς Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Απουσία θεσμικού πλαισίου για την αποθήκευση πράσινης ενέργειας»

Σε μια εποχή που η πράσινη ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα, ευκαιρία και λύση, η χώρα μας κινδυνεύει να χάσει για ακόμα μία φορά το τρένο της ανάπτυξης, καθώς δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να φορά στην αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
Η εξέλιξη του κλάδου των ΑΠΕ προϋποθέτει παράλληλα με την ανάπτυξη των πηγών αιολικής, ηλιακής ή υδροηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης, όπως ήδη καταγράφεται σε χώρες που προωθούν συστήματα με μπαταρίες ή αντλησιοταμίευση.
Η χώρα μας μάλιστα πέρα από το γεγονός ότι έχει το γεωγραφικό πλεονέκτημα για την παραγωγή ενέργειας από διάφορες φυσικές διαδικασίες όπως αιολική, ηλιακή και υδροηλεκτρική είναι από τις πιο προνομιούχες χώρες από πλευράς τοπογεωγραφίας για την αντλησιοταμίευση.
Ωστόσο το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο λειτουργεί ανασταλτικά για την ανάπτυξη και λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τη στιγμή μάλιστα που σχετικές μελέτες αποδεικνύουν ότι το κόστος λειτουργίας τους είναι πολύ μικρότερο από τα οφέλη που παρέχει στο σύστημα, ενώ πρόκειται για μεγάλη προστιθέμενη αξία για το ΑΕΠ της χώρας.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο και με τι χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να θεσπιστεί το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για την αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, ώστε να στηριχθεί ουσιαστικά η ανάπτυξη του κλάδου στη χώρα μας;