«Υπό κατάρρευση η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του ΟΑΣΘ λόγω έλλειψης συντήρησης του συστήματος τηλεματικής»

«Υπό κατάρρευση η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του ΟΑΣΘ λόγω έλλειψης συντήρησης του συστήματος τηλεματικής» Κύριο

Αρ. πρωτ.: 6708/11.06.2018

Θεσσαλονίκη, 11 Ιουνίου 2018

Προς:

-Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΕΡΩΤΗΣΗ
«Υπό κατάρρευση η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του ΟΑΣΘ λόγω έλλειψης συντήρησης του συστήματος τηλεματικής»

Με ευθύνη της νέας διοίκησης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης καταρρέει το σύστημα τηλεματικής εντός των λεωφορείων του ΟΑΣΘ καθώς και στις λεγόμενες «έξυπνες στάσεις».
Ενώ οι συμβάσεις για τη συντήρηση των εν λόγω συστημάτων έληξαν τον Ιούλιο του 2017 (για τις «έξυπνες στάσεις) και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους (για τον εξοπλισμό εντός των λεωφορείων), η νέα διοίκηση του Οργανισμού αποφάσισε στο τέλος του Απριλίου 2018 να προχωρήσει στη διενέργεια δυο νέων διαγωνισμών προκειμένου να επιλεγεί η εταιρεία που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Και στους δυο διαγωνισμούς ανάδοχος ανακηρύχθηκε εταιρεία security η οποία στον τίτλο της έχει τον όρο «τηλεματική». Ωστόσο, όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας Voria.gr την Παρασκευή 08 Ιουνίου 2018, η συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει ανάλογη εμπειρία σε έργα συντήρησης συστημάτων, όπως αυτό που διαθέτει ο ΟΑΣΘ.
Αποτέλεσμα αυτής της αβλεψίας εκ μέρους της διοίκησης του Οργανισμού είναι η ανάδοχος εταιρεία να μην έχει σχέση με το αντικείμενο και να μην είναι σε θέση να συντηρήσει ένα έργο εξειδικευμένο σαν κι αυτό.
Σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα, με καθυστέρηση η νέα διοίκηση του ΟΑΣΘ διαπίστωσε ότι η ανάδοχος εταιρεία έθεσε νέες προϋποθέσεις εκ των υστέρων ζητώντας στοιχεία που δεν υπήρχαν καν ως προϋπόθεση στην προσφορά της και τα οποία δεν είναι φυσιολογικά διαθέσιμα (πηγαίοι κώδικες τεσσάρων εταιρειών). Μάλιστα όπως αποδεικνύεται οι πηγαίοι κώδικες δεν είναι καν απαραίτητοι για τη συντήρηση της τηλεματικής και των «έξυπνων στάσεων».
Η εξέλιξη αυτή έχει ως συνέπεια τα συστήματα τηλεματικής στη Θεσσαλονίκη να υπολειτουργούν και να βρίσκεται υπό κατάρρευση η πληροφόρηση του κοινού μέσω των «έξυπνων στάσεων» και της ιστοσελίδας του Οργανισμού.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Γιατί η νέα διοίκηση του Οργανισμού καθυστέρησε τόσους μήνες να προχωρήσει στη διενέργεια διαγωνισμών για τη συντήρηση των συστημάτων τηλεματικής εντός των λεωφορείων, αλλά και τις «έξυπνες στάσεις»;
- Γιατί δεν τέθηκαν εξ αρχής στους διαγωνισμούς συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα διασφαλίζουν ότι οι ανάδοχες εταιρείες μπορούν να υλοποιήσουν το έργο που αναλαμβάνουν;
- Πως προτίθεται η νέα διοίκηση του Οργανισμού να διευθετήσει το θέμα;
- Σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα ο εξοπλισμός της τηλεματικής εντός των λεωφορείων, πόσα από τα εγκατεστημένα συστήματα λειτουργούν και με ποιόν τρόπο θα αποκατασταθούν όσα είναι εκτός λειτουργίας;
- Εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκηρυχθούν νέοι διαγωνισμοί και να θεωρηθεί άκυρος ο προηγούμενος, δεδομένου ότι η ανάδοχος εταιρεία αδυνατεί στην πράξη να υλοποιήσει το έργο για το οποίο έχει δεσμευτεί;