«Κατάργηση του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Ζαγκλιβέρι»

«Κατάργηση του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Ζαγκλιβέρι» Κύριο

Αρ. πρωτ.: 4596/21.03.2018

Θεσσαλονίκη 21 Μαρτίου 2018

Προς:

-Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Κατάργηση του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Ζαγκλιβέρι»

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στους κατοίκους τόσο της Δημοτικής Ενότητας Καλλινδοίων και Κορώνειας, όσο και της ευρύτερης περιοχής των ορεινών κοινοτήτων της Χαλκιδικής, αλλά και του Δήμου Βόλβης, η διαφαινόμενη απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς να καταργήσει το κατάστημα που διατηρεί στο Ζαγκλιβέρι. Η κατάργηση του συγκεκριμένου καταστήματος θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, όσον αφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους της περιοχής. Το συγκεκριμένο κατάστημα εξυπηρετεί πολίτες των παραπάνω περιοχών και χιλιάδες αγρότες, που διαμένουν και δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.
Πιθανή κατάργηση του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, θα αποδυναμώσει και θα υποβαθμίσει πλήρως την περιοχή, αλλά θα αυξήσει και την ταλαιπωρία των κατοίκων, οι οποίοι θα αναγκάζονται να μετακινούνται αρκετά χιλιόμετρα μακριά στο Λαγκαδά ή στην Θεσσαλονίκη για την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Είναι, λοιπόν, αναγκαία η διατήρηση και αναβάθμιση του συγκεκριμένου καταστήματος και όχι η κατάργησή του.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προτίθεται η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να διατηρηθεί και να αναβαθμιστεί το κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο Ζαγκλιβέρι και όχι να καταργηθεί, κάτι που θα σημάνει την υποβάθμιση της περιοχής, αλλά και την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών;