«Υπερωρίες-Πρόκληση δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε μετακλητούς και συνεργάτες Υπουργών»

«Υπερωρίες-Πρόκληση δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε μετακλητούς και συνεργάτες Υπουργών» Κύριο

Αρ. πρωτ.: 4319/13.03.2018

Θεσσαλονίκη 13 Μαρτίου 2018

Προς Υπουργούς:

- Οικονομικών
- Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου
- Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Υπερωρίες-Πρόκληση δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε μετακλητούς και συνεργάτες Υπουργών»

Τελικά η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ εργάζεται πολύ σκληρά όχι μόνο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αλλά και τα απογεύματα, τα βράδια, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Μόνο έτσι εξηγείται το ποσό των υπερωριών που καταβάλλεται σε πλήθος μετακλητών και συνεργατών τόσο στο γραφείο του Πρωθυπουργού, όσο και στους άλλους που βρίσκονται «πέριξ» αυτού.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» της Τετάρτης 7 Μαρτίου, εγκρίθηκε για το Μάρτιο ποσό 49.400 € που αφορά υπερωρίες, νυχτερινά και εξαιρέσιμα, το οποίο κατανέμεται ως εξής:
1. Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, συνολικά 17.000 € για υπερωρίες, νυχτερινά και εξαιρέσιμα.
2. Γραφείο Αντιπροέδρου, συνολικά 7.500 € για υπερωρίες, νυχτερινά και εξαιρέσιμα.
3. Υπουργός Επικρατείας, συνολικά 6.300 € για υπερωρίες, νυχτερινά και εξαιρέσιμα.
4. Υπουργός Επικρατείας (Συντονισμός Κυβερνητικού Έργου), συνολικά 6.200 € για υπερωρίες, νυχτερινά και εξαιρέσιμα.
5. Υπουργός Επικρατείας (Κυβερνητικός Εκπρόσωπος), συνολικά 7.300 € για υπερωρίες, νυχτερινά και εξαιρέσιμα.
6. Υφυπουργός Επικρατείας, συνολικά 5.100 € για υπερωρίες, νυχτερινά και εξαιρέσιμα.
Εντύπωση προκαλεί όχι μόνο ο μεγάλος αριθμός των μετακλητών και συνεργατών που απασχολούνται στους παραπάνω φορείς της Κυβέρνησης και λαμβάνουν επιπλέον ποσά, αλλά και ποιες είναι οι αρμοδιότητες που έχουν οι φορείς αυτοί και είναι αναγκασμένοι να καταβάλουν ποσά για υπερωρίες, νυχτερινά και εξαιρέσιμα.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Πόσες είναι οι προβλεπόμενες θέσεις μετακλητών και συνεργατών στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, στο Γραφείο Αντιπροέδρου και στους Υπουργούς και Υφυπουργό Επικρατείας;

2. Πόσοι υπηρετούν στις παραπάνω θέσεις;

3. Πώς κατανέμεται στους υπηρετούντες το ποσό των 49.400 € που αφορά υπερωρίες Μαρτίου 2018;

4. Πού αναφέρονται οι αρμοδιότητες του Υπουργού Επικρατείας – αρμόδιου για το συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου;