«Διαδικασία έκδοσης αδειών πλανοδίων υπαίθριου εμπορίου»

«Διαδικασία έκδοσης αδειών πλανοδίων υπαίθριου εμπορίου» Κύριο

Αρ. πρωτ.: 3383/09.02.2018

Θεσσαλονίκη, 09 Φεβρουαρίου 2018

Προς:

-Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Διαδικασία έκδοσης αδειών πλανοδίων υπαίθριου εμπορίου»

Το περασμένο έτος, τόσο η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όσο ενδεχομένως και άλλες Περιφέρειες της επικράτειας, ύστερα από την κατάθεση των δικαιολογητικών και  την προβλεπόμενη από το Ν. 4264/2014 διαδικασία, ενέκριναν την έκδοση αδειών πλανοδίων υπαιθρίου εμπορίου.
Κατόπιν τούτου, ύστερα και από τη σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά της Β΄ φάσης, με έκπληξη όμως ενημερώθηκαν στις αρχές του τρέχοντος έτους, ότι λόγω έκδοσης του Ν. 4497/13-11-2017 (περί υπαιθρίου εμπορίου) δεν μπορεί να προχωρήσει η έκδοση της άδειας, μέχρι να έρθουν διευκρινήσεις στο Τμήμα Εμπορίου από το αρμόδιο Υπουργείο.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα αυτές οι διευκρινήσεις δεν έχουν έρθει ακόμη, με αποτέλεσμα πολλοί ενδιαφερόμενοι να παραμένουν εγκλωβισμένοι και να μη μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του πλανόδιου πωλητή.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Μέχρι πότε αναμένεται να εκδοθούν οι σχετικές διευκρινήσεις, ως προς τη διαδικασία έκδοσης των αδειών, για τις άδειες που είχαν εγκριθεί με τον προηγούμενο Ν.4264/2014;