«Αυξήθηκαν οι φορείς του Δημοσίου και οι εργαζόμενοί του»

«Αυξήθηκαν οι φορείς του Δημοσίου και οι εργαζόμενοί του» Κύριο

Αρ. πρωτ.: 2349/3.1.2018

Θεσσαλονίκη, 03 Ιανουαρίου 2018

Προς:
-Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΕΡΩΤΗΣΗ
«Αυξήθηκαν οι φορείς του Δημοσίου και οι εργαζόμενοί του»

Έκπληξη προκαλούν τα τελευταία στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», όπως δημοσιεύονται στην εφημερίδα «Κεφάλαιο» στις 22 Δεκεμβρίου 2017, όπου καταγράφονται ο αριθμός των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αλλά και οι ροές των μισθωτών που εργάζονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα από 227 που ήταν το 2015 εκτινάχθηκαν σε 374 το 2017 (αύξηση 65%), ενώ αντίστοιχα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το ίδιο διάστημα από 1.068 έφτασαν τα 1.211 (αύξηση 13,5%).
Η παραπάνω αύξηση είχε ως φυσικό επακόλουθο και την αύξηση των εργαζομένων σε αυτούς, αφού από 690.419 που ήταν το 2015, έφτασαν τους 714.170 το 2017 (επιπλέον 23.751 ή 3,4%), με τους περισσότερους από αυτούς (13.718) να έχουν προσληφθεί σαν έκτακτο προσωπικό σε Υπουργεία, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ.
Τέλος, σύμφωνα πάντα με τις παραπάνω πηγές, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του δελτίου εκτέλεσης του προϋπολογισμού, το πρώτο δεκάμηνο του 2017 σημειώθηκε αύξηση 6,1% στις δαπάνες για εισφορές και μισθούς των εργαζομένων στα ΝΠΔΔ της κεντρικής διοίκησης, ενώ στο μεσοπρόθεσμο προβλέπεται αύξηση μόλις 3,1%.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν την Κυβέρνηση στη δημιουργία εκατοντάδων νέων φορέων του Δημοσίου την τελευταία διετία;

- Ποιος είναι ο προγραμματισμός της Κυβέρνησης για τον αριθμό των εργαζομένων που θα μισθοδοτούνται από το δημόσιο έως το τέλος του 2018;