«Αδιαφανείς διαδικασίες στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ προκαλούν το κοινό αίσθημα»

«Αδιαφανείς διαδικασίες στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ προκαλούν το κοινό αίσθημα» Κύριο

Αρ. πρωτ.:2066/15.12.2017

Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2017

Προς:
-Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
-Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΕΡΩΤΗΣΗ
«Αδιαφανείς διαδικασίες στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ προκαλούν το κοινό αίσθημα»

Η «οδύσσεια» ενός υπαλλήλου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» αντανακλά όχι μόνο τις παθογένειες, αλλά και τις αδιαφανείς διαδικασίες με τις οποίες η διοίκηση αντιμετωπίζει τα θέματα διοικητικής μέριμνας και υπηρεσιακών μεταβολών, είτε αφορούν Γενικούς Διευθυντές, είτε ακόμη και απλούς υπαλλήλους.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι από το 2011, ύστερα από τη συνένωση τεσσάρων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τη δημιουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», δεν υπάρχει μέχρι σήμερα κανονισμός λειτουργίας, ενώ και η σχετική ΚΥΑ του 2014 για τη σύσταση του οργανισμού δεν έχει εγκριθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Με την αρ. πρωτ. 235/21-11-2017 διαμαρτυρία-καταγγελία της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Ιχθυολόγων Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίου, ζητείται μεταξύ άλλων παρέμβαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να τηρηθεί η νομιμότητα στην περίπτωση του υπαλλήλου του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» κ. Δημήτριου Γκομόζια, καθότι υπάρχουν παράνομες, όπως αναφέρεται, ενέργειες του Δ.Σ. της ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» που οδήγησαν στην κατάργηση της οργανικής θέσης που κατείχε ο εν λόγω υπάλληλος. Θέση την οποία κατείχε με νόμιμη διαδικασία, ύστερα από την εκτέλεση του Π.Δ.50/2001 και με προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π.
Ο παραπάνω ταλαιπωρείται τα τελευταία πέντε χρόνια, όσον αφορά στη βαθμολογική του ένταξη και στην υπαγωγή του στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011. Έως σήμερα η διοίκηση του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» δεν εφαρμόζει το σχετικό νόμο, αγνοώντας την αριθμ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ.29605/12-12-2012 εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά και πληθώρα απαντήσεων και σχετικών εγγράφων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που τον δικαιώνουν πανηγυρικά.
Σύμφωνα πάντα με την παραπάνω διαμαρτυρία-καταγγελία, το 2015 σε τρεις ανάλογες περιπτώσεις, οι υπάλληλοι του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» δικαιώθηκαν, ωστόσο το Δ.Σ. αρνείται να πράξει το ίδιο και για την περίπτωση του κ. Δημήτρη Γκομόζια.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις και δεν εφαρμόζονται οι σχετικές αποφάσεις προκειμένου να αποκατασταθεί η υπηρεσιακή τάξη στον ανωτέρω υπάλληλο;

- Για ποιο λόγο δεν δικαιώθηκε ο κ. Γκομόζιας, τη στιγμή που σε τουλάχιστον τρεις ανάλογες περιπτώσεις υπάλληλοι του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» έχουν δικαιωθεί;