Προτεραιότητα σε τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών»

Προτεραιότητα σε τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών» Κύριο

Θεσσαλονίκη, 7 Νοεμβρίου 2017

Αρ. Πρωτ.:998/07.11.2017

Προς Υπουργό:
-Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Προτεραιότητα σε τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών»

Χωρίς τέλος φαίνεται να είναι οι παλινωδίες και ο ανεπαρκής και πρόχειρος σχεδιασμός του αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε σχολεία όλης της χώρας. Και ενώ η σχολική χρονιά βρίσκεται σε εξέλιξη τα κενά διαφόρων ειδικοτήτων καθηγητών που εντοπίζονται σε σχολεία είναι πολλά.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι το αρμόδιο Υπουργείο προχωρά σε νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών προκειμένου να καλύψει κενά σε σχολεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία αυτή όμως φαίνεται να προχωρά, χωρίς σχεδιασμό, καθώς δεν γίνεται ορθολογική διαχείριση των ήδη διορισμένων εκπαιδευτικών.
Τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικοί που ήταν πλεονάζοντες στις οργανικές τους θέσεις και που βρίσκονται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας ή καταγωγής τους, εφόσον είχαν δηλώσει αιτήσεις απόσπασης και είχαν τα απαιτούμενα χρόνια προϋπηρεσίας, κάλυπταν πρώτα αυτοί τα κενά των ειδικοτήτων τους στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Ωστόσο, κατά τη σχολική χρονιά που βρίσκεται σε εξέλιξη, και με την οικονομική κρίση να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών, εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία ακόμα και 20 χρόνων βρίσκονται υπεράριθμοι σε οργανικές θέσεις σε νησιά, χωρίς να μπορούν να μετακινηθούν βάσει μορίων, προκειμένου να βρεθούν πιο κοντά στον τόπο καταγωγής τους και τις οικογένειές τους και τοποθετούνται στη θέση τους αναπληρωτές καθηγητές.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να μπορέσει να διαχειριστεί ορθολογικά και να αξιοποιήσει ουσιαστικά τους υπεράριθμους, βάσει ειδικότητας, εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε διάφορα σχολεία σε όλη τη χώρα;

-Σκοπεύει το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει προτεραιότητα με βάση τα μόρια που διαθέτουν, στους διορισμένους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται υπεράριθμοι ανά ειδικότητες σε σχολεία της περιφέρειας προκειμένου να καλύψουν τα κενά σε σχολεία πλησιέστερα του τόπου μόνιμης κατοικίας τους;