«Μετεγγραφές φοιτητών»

«Μετεγγραφές φοιτητών» Κύριο

Αρ. πρωτ.:239/09.10.2017

Θεσσαλονίκη, 9 Οκτωβρίου 2017

Προς Υπουργό:

Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Μετεγγραφές φοιτητών»

Πρόσφατα με εγκύκλιό (ΑΔΑ: 99Ω94653ΠΣ-8ΤΙ) που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων γνωστοποίησε τα κριτήρια των μετεγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Ως γνωστόν πολλοί είναι οι φοιτητές και οι οικογένειές τους που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού, δεδομένου τόσο των άσχημων οικονομικών συγκυριών, που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, όσο και άλλων θεμάτων (λόγοι υγείας κ.α.). Ένας βασικός παράγοντας που δεν ελήφθη υπόψη από την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου είναι οι περιπτώσεις, που άλλωστε δεν είναι λίγες, όπου δικαιούχοι των μετεγγραφών έχουν αδελφό ή αδελφή, φοιτητή προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών σε διαφορετική πόλη, από την πόλη, στην οποία πέτυχε ο δικαιούχος και επιπροσθέτως σε διαφορετική πόλη της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους. Σε αυτή την περίπτωση το κράτος χορηγεί 1 μόριο, με το οποίο όμως δε λύνεται το πρόβλημα.
Έτσι αρκετοί γονείς επιβαρύνονται καθώς συντηρούν τρία ή και παραπάνω σπίτια σε διαφορετικές μάλιστα πόλεις. Αυτό το στοιχείο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς η οικονομική κρίση που μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά είναι πολυεπίπεδη. Έτσι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που φοιτητές διακόπτουν τις σπουδές τους, καθώς οι οικογένειές τους αδυνατούν να συντηρήσουν τρία και πλέον σπίτια.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να λάβει ειδική μέριμνα στις μετεγγραφές για αδέρφια που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις εκτός της μόνιμης κατοικίας τους και αναγκάζονται οι γονείς τους να συντηρούν τρία και πλέον σπίτια;