«Επικουρικές συντάξεις δόθηκαν με “μη νόμιμο τρόπο” σύμφωνα με πόρισμα ελεγκτών»

«Επικουρικές συντάξεις δόθηκαν με “μη νόμιμο τρόπο” σύμφωνα με πόρισμα ελεγκτών» Κύριο

Αρ. πρωτ.:134/05.10.2017

Θεσσαλονίκη, 05 Οκτωβρίου 2017

Προς:
-Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΡΩΤΗΣΗ
«Επικουρικές συντάξεις δόθηκαν με "μη νόμιμο τρόπο" σύμφωνα με πόρισμα ελεγκτών»

Τουλάχιστον 2.305 επικουρικές συντάξεις εκδόθηκαν με «μη νόμιμο τρόπο», σύμφωνα με δυο πορίσματα εσωτερικού ελέγχου στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) τα οποία φέρνει στη δημοσιότητα η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» με δημοσίευμά της την Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2017.
Σύμφωνα με τα παραπάνω πορίσματα, οι 1.313 επικουρικές συντάξεις καταβλήθηκαν μετά την 1 Ιανουαρίου 2015 χωρίς να έχει εφαρμοσθεί ο νέος νόμος που προβλέπει δυσμενέστερο τρόπο υπολογισμού, ενώ παράλληλα δεν τηρήθηκε ο νόμος που απαγορεύει την καταβολή σύνταξης όταν ο ασφαλισμένος τελεί σε καθεστώς αναστολής, επειδή δεν έχει συμπληρώσει το προβλεπόμενο όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση από το φορέα επικουρικής ασφάλισης.
Επίσης για 992 επικουρικές συντάξεις που καταβλήθηκαν μετά την 1 Ιανουαρίου 2015 διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του νόμου 1387/2016 που αναφέρονται στον τρόπο υπολογισμού με το νέο μαθηματικό τύπο.
Τέλος, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, 126.000 ασφαλισμένοι είναι σε αναμονή έως και πέντε έτη προκειμένου να λάβουν επικουρική σύνταξη, ενώ υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι σε πολλές από τις 2.305 περιπτώσεις υπάρχει «εύνοια», όσον αφορά το χρόνο έκδοσης της σύνταξης.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Έχει ενημερωθεί το Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών για τα αποτελέσματα του πορίσματος των ελεγκτών;

- Μέχρι πότε προβλέπεται να γίνει ο επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων που εκδόθηκαν με «μη νόμιμο τρόπο» και πως προβλέπεται να γίνει η τακτοποίηση της διαφοράς που θα προκύψει;