Καταβολή εισφορών του κλάδου των μονοσυνταξιούχων

Καταβολή εισφορών του κλάδου των μονοσυνταξιούχων Κύριο

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.:7071/10.07.2017

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: «Καταβολή εισφορών του κλάδου των μονοσυνταξιούχων»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 7 παρ. 8 του ν. 982/79 δόθηκε η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΤΣΑΥ να λάβουν προσαυξημένη σύνταξη, εφόσον επιλέξουν να υπαχθούν στην ασφάλιση του κλάδου μονοσυνταξιούχων, με ανάλογη καταβολή εισφορών – πλέον των εισφορών για την κύρια σύνταξη υγειονομικού – και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις άνω διατάξεις. Η ασφάλιση στον κλάδο μονοσυνταξιούχων ήταν προαιρετική.
Περαιτέρω, με την αριθ. πρωτ. Φ 10043/οικ 31994/832/22.09.2016 εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: Ω8ΑΑ465Θ1Ω - 7ΤΕ) καταργήθηκε αναδρομικά από 1-1-2016 ο κλάδος μονοσυνταξιούχων Τ.Σ.Α.Υ. και ορίστηκε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων μέχρι 31-12-2015 καταβάλλονται υποχρεωτικά.
Επειδή στην ανωτέρω εγκύκλιο δεν υφίσταται ρητή εξαίρεση από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών μέχρι 31-12-2015 των υγειονομικών που διέκοψαν την ασφάλιση στον κλάδο μονοσυνταξιούχων πριν την ημερομηνία αυτή.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
1. Πώς θα αντιμετωπίσετε τις περιπτώσεις υγειονομικών που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους στον κλάδο των μονοσυνταξιούχων πριν την 31-12-2015;
2. Πότε και πώς θα διευκρινιστεί η αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων, ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου στους ασφαλισμένους;
3. Ποια η διαδικασία επιστροφής των εισφορών για τον κλάδο μονοσυνταξιούχων, της ανωτέρω κατηγορίας ασφαλισμένων;

Ο Ερωτώντες Βουλευτές

Ιωάννης Βρούτσης
Θεόδωρος Καράογλου
Νότης Μηταράκης
Νικήτας Κακλαμάνης
Κωνσταντίνος Τσιάρας
Χρήστος Κέλλας
Στέργιος Γιαννάκης
Βασίλειος Γιόγιακας
Εμμανουήλ (Μάνος) Κόνσολας
Μαρία Αντωνίου
Αθανάσιος Καββαδάς