Αναβάθμιση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

Αναβάθμιση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Κύριο

Αρ. πρωτ.:7056/10.07.2017

Θεσσαλονίκη, 10 Ιουλίου 2017

Προς Υπουργούς:

Εσωτερικών
Περιβάλλοντος & Ενέργειας

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Αναβάθμιση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου»

Στις 15 Μαΐου 2013, με την ιδιότητα του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης, πρωτοστάτησα και πέτυχα να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι ο τότε εκπρόσωπος της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. κ. Φίλιππος Κονταξής, ο τότε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Νίκος Παπαδάκης και ο τότε Πρόεδρος της ΕΥΑΘ Παγίων Α.Ε. κ. Αλέξανδρος Αθανασίου, προκειμένου να υπογράψουν τη συμφωνία αποτελεσματικής αναβάθμισης της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων της Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου.
Η υπογραφή εκείνης της συμφωνίας ήταν πάρα πολύ σημαντική για δυο λόγους. Πρώτον γιατί συνέβαλλε ουσιαστικά στον καθαρισμό και στην προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου, καθώς και όλης της ευρύτερης περιοχής αυτού του ιδιαίτερου οικοσυστήματος και δεύτερον διότι έλυνε πρακτικά λειτουργικά προβλήματα της ΒΙ.ΠΕ.Θ., δίνοντας τα εχέγγυα για να αναπτυχθούν νέες επιχειρηματικές δράσεις σε αυτήν και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία της.
Στη συμφωνία αναφερόταν ρητά ότι η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. αναλάμβανε να αναθέσει και να χρηματοδοτήσει την εκτέλεση του συμφωνηθέντος έργου, στο πλαίσιο αναβάθμισης της Μ.Κ.Α. της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά στο ποσό που θα διατίθεντο σε πρώτη φάση από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. ήταν 3,5 εκατομμύρια ευρώ και η ολοκλήρωση του έργου δεν θα μπορούσε να υπερβεί τους 36 μήνες.
Όσον αφορά στον χρονικό προσδιορισμό, αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας, είχα σημειώσει ότι το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης θα πίεζε προς κάθε κατεύθυνση για την επίσπευσή του, βάζοντας προσωπικά ως χρόνο ολοκλήρωσης του έργου τους 18 μήνες.
Τότε, οι εμπλεκόμενες πλευρές είχαν αποκαλέσει την ημέρα υπογραφής της συμφωνίας ως «σπουδαία ημέρα», χαρακτηρίζοντας τη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων ως «εργαλείο ανάπτυξης». Παρόλα αυτά η ρύπανση στον Θερμαϊκό συνεχίζεται δίχως τέλος εξαιτίας της πλημμελούς λειτουργίας της Μ.Κ.Α., όπως αυτή αποτυπώνεται σε δημοσιεύματα του Τύπου.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί για την επίβλεψη εκείνης της δεσμευτικής συμφωνίας;

- Σκοπεύει η Πολιτεία να διεκδικήσει αποζημίωση από τις εμπλεκόμενες πλευρές για τη μη τήρησή της;

- Πώς σχεδιάζουν να αντιμετωπίσουν το τεράστιο πρόβλημα με τους αγωγούς «φαντάσματα» που ρίχνουν ανεπεξέργαστα λύματα στη θάλασσα;