Επιστροφή στην υπηρεσία επίορκων υπαλλήλων λόγω μη λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Επιστροφή στην υπηρεσία επίορκων υπαλλήλων λόγω μη λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κύριο

Αρ. πρωτ.:6789/30.06.2017

Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου 2017

Προς Υπουργό:

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΡΩΤΗΣΗ
«Επιστροφή στην υπηρεσία επίορκων υπαλλήλων λόγω μη λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου»
Ύστερα από 2,5 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας μας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και οι πλέον δύσπιστοι έχουν αντιληφθεί ότι τίποτε δεν λειτουργεί αποτελεσματικά στους τομείς της κρατικής μηχανής. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας "Ελεύθερος Τύπος", μέχρι σήμερα δεν έχουν συγκροτηθεί τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που προβλέπονται στο άρθρο 101, παρ.4 του Ν.4387/2016, όπου με σαφήνεια ορίζεται ότι : «Από 1.1.2017 λήγει αυτοδίκαια η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων των εντασσόμενων φορέων. Μετά τη λήξη της θητείας τους κατά τα ανωτέρω, εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο υποθέσεις κρίνονται από το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α. που συστήνονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
Αποτέλεσμα της παραπάνω ολιγωρίας είναι, οι τουλάχιστον 19 υπάλληλοι που έχουν υποπέσει σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα (κυρίως κατάχρηση χρηματικών ποσών για ίδιο όφελος) και το έχουν αποδεχθεί και στις Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις, να ετοιμάζονται νε επιστρέψουν στην εργασία τους, αφού λήγει η διετία της ημιαργίας στην οποία είχαν τεθεί και μέχρι σήμερα δεν έχει εξεταστεί η υπόθεσή τους από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:
- Πότε πρόκειται να συσταθεί και να λειτουργήσει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α. για την εξέταση των παραπάνω υποθέσεων;
- Πόσες είναι συνολικά οι εκκρεμείς υποθέσεις υπαλλήλων που πρόκειται να εξεταστούν από το υπό σύσταση Υπηρεσιακό Συμβούλιο;
- Τί προβλέπεται να γίνει με τους επίορκους υπαλλήλους, των οποίων η διετής αργία κοντεύει να παρέλθει;