Προβλήματα στις μυδοκαλλιέργειες του Δήμου Δέλτα

Προβλήματα στις μυδοκαλλιέργειες του Δήμου Δέλτα Κύριο

Αρ. πρωτ.:6651/26.06.2017

Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2017

Προς Υπουργό:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΕΡΩΤΗΣΗ

«Προβλήματα στις μυδοκαλλιέργειες του Δήμου Δέλτα»

Σε πλήρη απαξίωση οδηγεί η Κυβέρνηση έναν από τους πιο παραγωγικούς κλάδους του πρωτογενούς τομέα, αυτόν της μυδοκαλλιέργειας. Έναν κλάδο, η στήριξη του οποίου θα έχει πολλαπλά οφέλη για την εθνική μας οικονομία. Οι παραγωγοί-καλλιεργητές μυδιών του Δήμου Δέλτα και συγκεκριμένα της περιοχής Κυμίνων-Μαλγάρων αποτελούν ένα δυναμικό κομμάτι, η ενίσχυση του οποίου με συγκεκριμένα μέτρα και η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν θα έχουν ως αποτέλεσμα την αναβάθμισή του ως εξαγωγικός κλάδος. Άλλωστε, η μυδοκαλλιέργεια αποτελεί την πιο ήπια και φιλική παραγωγή στο περιβάλλον με ετήσια παραγωγή περίπου 30.000 τόνους στο Θερμαϊκό κόλπο, εκ των οποίων το 90% αυτών να εξάγονται.
Τα προβλήματα όμως που αντιμετωπίζουν οι μυδοκαλλιεργητές παραμένουν άλυτα, οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στην διαδικασία των αδειοδοτήσεων συνεχίζονται και η αδιαφορία εκ μέρους των αρμοδίου Υπουργείου είναι υπαρκτή. Σε αυτή την κατάσταση έρχονται να προστεθούν και ζητήματα στην υλικοτεχνική υποδομή, καθώς το μοναδικό εργαστήριο της Ελλάδας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη είναι υποστελεχωμένο με ελλείψεις σε ειδικευμένο προσωπικό και με σημαντικότερο πρόβλημα αυτό της βλάβης στο μηχάνημα ελέγχου μυδιών. Η συγκεκριμένη βλάβη δημιουργεί τεράστια προβλήματα, καθώς ο μη έλεγχος των μυδιών παρόλο την καταλληλότητά τους, επιβάλλει την απαγόρευση της διακίνησής τους, κάτι που δυσχεραίνει τις εξαγωγές. Η μη ύπαρξη δεύτερου μηχανήματος οδηγεί σε κίνδυνο την παραγωγή και σε απόγνωση τους μυδοκαλλιεργητές, καθώς οι συνέπειες είναι ολέθριες τόσο για το προϊόν, όσο και για την εθνική μας οικονομία. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να λάβει υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των μυδοκαλλιεργητών και να μεριμνήσει για την έγκαιρη επίλυσή τους, έτσι ώστε να μην πληγεί περαιτέρω ο κλάδος.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να ενισχύσει τους παραγωγούς-καλλιεργητές μυδιών, που αποτελούν έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της οικονομίας μας;

- Ποιο είναι το προσωπικό, που απασχολείται στο κτηνιατρικό εργαστήριο, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και από ποιες ειδικότητες αποτελείται;

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να προμηθεύσει με ένα δεύτερο μηχάνημα ελέγχου των μυδιών το κτηνιατρικό εργαστήριο και να ενισχύσει με το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό την λειτουργία του;